Kategorie produktů
Akce na Váš E-mail

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osobya podnikající fyzické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s návodem k instalaci a údržbě (ke stažení na stránkách obchodu).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci a návodu k instalaci a údržbě.
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním

1. Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zboží dopravte na naši adresu. Pokud pro dopravu použijete zasilatelské či poštovní služby nezasílejte zboží na dobírku, dobírka nebude převzata. Zboží řádně zajistěte proti poškození při dopravě.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.